Kontakt


Jag erbjuder:

•         psykodynamisk individualpsykoterapi med relationell och affektiv inriktning.

•         psykoterapihandledning med ovanstående inriktning

•         enstaka samtal för rådgivning och kortare krissamtalsserier

Mottagning: Grönegatan 22, Lund

Information och tidbokning: 0737-210736, jonsson.sven@telia.com

foto Rose-Marie Nilsson Erwe