Hur jag arbetarMitt terapeutiska arbetssätt är inte inriktat mot specifika symtom eller beteenden utan lämpar sig för bearbetning av olika problem, där startpunkten kan vara ångest, nedstämdhet, självkänslo- och relationsproblem eller låsningar och hämningar i personligheten på andra sätt.

Jag strävar efter att ha ett öppet och flexibelt bemötande och förhållningssätt till varje klients unika problem och behov, men samtidigt finns ändå en röd tråd i hur jag ser på den terapeutiska processen och hur jag försöker arbeta.

 

Centralt är strävan att skapa trygghet och ömsesidighet i samarbetet och aktivt arbeta med att söka efter öppningar och möjligheter till förändringar, samtidigt som vi uppmärksammar och respekterar hinder och svårigheter, som t.ex skam och ångest och strävar efter att lindra och minimera deras återhållande kraft.

 

Då klientens trygghet i terapin och i relation till terapeuten är starkare, så är det också möjligt att konstruktivt arbeta med och främja kontakten med underliggande känslor, som varit hämmade och avstängda eller blivit ångestfyllt överväldigande. Känslor och upplevelser om sig själv och mot andra, som kanske aldrig fått möjligheter att utvecklas blir möjliga i en trygg relation. Terapeutens uppgift är att stödja och främja den här utvecklingen.

 

När klienten har mer stabila upplevelser av trygghet och lättare kan komma i kontakt med känslor utan att överväldigas är arbetet inne i en fas, där klienten kan se och uppleva problem och livserfarenheter och nya möjligheter utifrån de nyvunna psykiska tillgångarna som det innebär att känna ökad tillit till sig själv och andra och kunna använda tillgången till känslosignaler som vägledning för ett konstruktivt handlande och inte som något som måste gömmas och motarbetas för att det hotar tryggheten och den egna existensen.

 

Dessa nya erfarenheter behöver genomarbetas och upprepas över en period tills klienten känner sig tillräckligt trygg och stabil i att kunna hålla kvar vad man uppnått i terapin och att gå vidare på egen hand.