Bakgrund och utbildningJag blev leg psykolog 1980 och leg psykoterapeut 1988. Jag har även handledarutbildning i psykodynamisk psykoterapi 1998. Jag har varit anställd både inom psykiatrisk öppenvård och på olika Sankt Lukas mottagningar i 35 år. Nu arbetar jag på egen mottagning i centrala Lund.


Mitt sätt att arbeta har sin grund i den psykodynamiska traditionen som jag utbildades i på 70- och 80-talet.


De senaste 10-15 åren har jag intresserat mig allt mer för aktivare och därmed oftast kortare psykoterapi, där arbetet med känslorna och relationerna både som orsak till problem och som självklara medel i lösandet av problem och skapandet av  förändring är betydligt mer betonat.

Jag har fortbildat mig inom dessa områden, ffa i en terapiform som heter AEDP (Accelerated Experiental Dynamic Psychotherapy), som på ett bra sätt förenar arbetet med känslor och relationer, den psykodynamiska förståelsen samt det uttalade målet att uppnå förändring. Jag började denna vidareutbildning i USA 2013 och har sedan dess deltagit i utbildningstillfällen som givits i Europa och detta är fortgående. Jag är medlem i det svenska AEDP-nätverket