Välkommen

Funderar du på att gå i psykoterapi?


Det finns många olika skäl att söka psykoterapi och många metoder att välja mellan. Forskningen visar att Psykoterapi hjälper! Den visar också att faktorer som relationen mellan terapeut och klient och att hitta rätt mål och fokus är mer avgörande  än den specifika metoden.


Vanliga skäl till att söka psykoterapi är att man fastnat i känslomässiga mönster eller beteenden, som påverkar mående, relationer och ens vardagliga fungerande negativt. Psykoterapi syftar till förändring och att bryta låsta mönster.

 
Ibland finns en tydlig orsak till problemen. Särskilda upplevelser som kriser och traumatiska erfarenheter kan få livet att stanna upp och göra en ångestfylld, låst och försvarsinställd

För andra finns ingen tydlig orsak till ens problem. Man kan uppleva en diffus och oklar problembild:

Ibland kommer själva symtomen, som ångest, nedstämdhet och fobiskt undvikande i förgrunden.

Andra sätt att beskriva problemen kan vara;

         rädsla att inte duga, för att göra fel, bli avslöjad som värdelös.

         svårigheter att veta vad man känner, vem man egentligen är

         svårt att sätta gränser och säga nej, men också motsatsen att våga följa sina önskningar och
       säga  ja.

         oro för vad andra ska tycka och tänka om en

         svårigheter att tycka om sig själv/ tendens att döma sig själv.

         att för mycket ta på sig andras problem

         känsloproblem; att lätt bli överväldigad av vrede och ledsenhet eller att känna för lite, inte
      våga känna.

         svårigheter att träffa någon att ha en varaktig relation med.


Detta är några beskrivningar av hur en problembild kan se ut. Om du känner igen dig eller om du har andra problem, som hindrar och låser dig och vill få till stånd en förändring genom att pröva psykoterapi

Välkommen att kontakta mig för att boka tid för ett första möte!